Listen Live

Changing Seasons - Daloy ng Panahon

Isang programang magbibigay ng inspirasyon sa ating mga Kababayang Pilipino mula kay Fe Sarmiento. Halina at samahan si Fe at makibahagi sa isang ugnayang ispiritwal. Gaganapin ito kada buwan. Ang programa ay nasa Ingles at Tagalog.

Play Episodes

Back to all programmes

Host: Fe Sarmiento Category: Religion and Spirituality Language: Tagalog, English Website: Visit Programme Website Email:

Podcasts on iTunes

Coast Access Radio Schedule

Share this programme:

This programme is sponsored by:See sponsor's website